Bij Casinobonusradar.com verwerken wij persoonlijke gegevens over onze klanten en bezoekers op onze websites. We doen er alles aan om uw persoonsgegevens zorgvuldig te behandelen, te beveiligen en te voldoen aan de wetgeving over gegevensbescherming. Lees alles over het privacy beleid van CasinoBonusRadar op deze pagina om er alles over te weten.

Casinobonusradar.com houdt zich bezig met online performance marketing en lead generation. Het hoofdkantoor is gevestigd op Malta.

Hoe het privacy beleid van CasinoBonusRadar werkt

Het doel van deze policy is om uit te leggen wanneer, waarom en hoe we informatie, wat aan u gekoppeld kan zijn, verwerken. Ook kunt u hier informatie terugvinden over uw wettelijke rechten. Deze policy is niet bedoeld om voorwaarden van een contract met u te overschrijven, noch voor rechten die u heeft op grond van de wetgeving over gegevensbescherming.

1. Wie is er verantwoordelijk om voor uw persoonlijke data?

Casinobonusradar.com is in de eerste plaats verantwoordelijk voor uw persoonlijke data (uw Data Controller) Data Controller betekent het bedrijf dat de middelen en doeleinden van uw dataverwerking bepaalt.

U moet er wel bewust van zijn dat, hoewel wij in de eerste plaatst verantwoordelijk zijn voor uw persoonlijke gegevens, informatie kan worden bewaard in databases die voor andere bedrijven toegankelijk zijn. Bij toegang tot uw persoonlijke gegevens zullen alle bedrijven voldoen aan de normen uiteengezet in het privacy beleid van CasinoBonusRadar.

2. Welke persoonlijk data verwerken wij?

De volgende persoonlijke data kunnen wij verwerken:

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Emailadres
 • Wachtwoord
 • IP-adres
 • Locatie gegevens
 • Website gebruik
 • Persoonlijke voorkeuren en meningen

3. Waar gebruiken we uw persoonlijke gegevens voor en wanneer verwerken we uw persoonlijke gegevens?

Casinobonusradar.com verzamelt uw gegevens direct wanneer u onze diensten gebruikt of onze websites bezoekt.

Uw persoonlijke gegevens kunnen we voor het volgende gebruiken:

 • Het versturen van promotie e-mails gerelateerd aan producten en diensten. Zie ook sectie 6 over Direct Marketing
 • Analyseren van informatie in onze systemen en databases om de manier waarop we ons bedrijf en websites runnen te verbeteren, om op deze manier een betere service en klantenbeleving te kunnen bieden.
 • Verbeteren en personaliseren van advertenties die u van ons ontvangt.
 • Registreren voor een chat forum of community, mochten we deze starten, zodat u direct opmerkingen kunt plaatsen.
 • Voldoen aan en het uitoefenen van onze wettelijke verplichtingen

Wij zullen enkel persoonlijke data verwerken voor de doelstellingen zoals beschreven in sectie 3 en waar we zeker zijn dat:

 • U ons toestemming hebt gegeven om de gegevens op die manier te gebruiken of
 • Ons gebruik van uw persoonlijke gegevens is noodzakelijk om de ‘’legitieme belangen’’ die wij als bedrijf hebben te ondersteunen. (Bijvoorbeeld om onze producten te verbeteren of om onze analyses uit te voeren in onze datasets) op een manier die evenredig is en uw privacy respecteert.

4. Met wie delen we uw persoonlijke gegeven?

Wij werken samen met vele derden partijen welke helpen ons bedrijf te managen en onze services te verlenen. Deze derden partijen zullen soms uw persoonlijke gegevens moeten kunnen inzien:

 • Onze mail provider Aweber Systems inc, gevestigd in de USA, Welke Privacy Shield gecertificeerd is zoals u hier kunt terugvinden en wie persoonlijke data voor ons verwerkt.
 • De plugin provider en host van WordPress.com Automattic Inc, gevestigd in de USA, Welke Privacy Shield gecertificeerd is zoals u hier kunt terugvinden en wie persoonlijke data voor ons verwerkt.
 • Analytics serviceproviders (zoals Google en Hotjar) wie persoonlijke data verwerken voor hun eigen doeleinden als Data Controllers. Raadpleegt u onze Cookie Policy in de onderstaande appendix om te lezen hoe u analyticus providers toegang tot uw persoonlijke gegevens kunt weigeren.
 • Serviceproviders van data verwerkers welke uw persoonlijk data, op ons verzoek, verwerken. Zoals bijvoorbeeld cloud services.
 • Als we wegens wettelijke verplichtingen moeten voldoen aan het bekend maken van gegevens of om onze belangen en veiligheid te beschermen.
 • Deze website wordt gehost door HostEurope, een hostingprovider die werkt via de GDPR-richtlijnen.
 • In het geval we het bedrijf of een deel ervan verkopen, kopen of reorganiseren, of als het bedrijf of een deel ervan gekocht wordt door een derde partij.

5. Internationale transfers

Met een internationale transfer wordt bedoeld dat data wordt verstuurd naar een land buiten de Europese Unie.

Zoals hierboven vermeldt in sectie 4 van het privacy beleid van CasinoBonusRadar kan het gebeuren dat we derden partijen buiten de Europese Unie toegang geven tot uw data.

Ook kunnen wij uw persoonlijke gegevens bekend maken als wij een wettelijk verzoek ontvangen van een buitenlandse rechtshandhavingsinstantie buiten de Europese Unie.

Wij zullen er te allen tijde alles aan doen om ervoor te zorgen dat elke internationale overdracht van gegevens op een manier beheerd worden dat uw rechten en belangen zo goed mogelijk behartigd worden. Alle verzoeken die we ontvangen van wetshandhavers of toezichthouders worden zorgvuldig gecontroleerd alvorens persoonlijke gegevens gedeeld zullen worden.

U heeft het recht ons om meer informatie te vragen over de veiligheidsmaatregelen die we hebben ingesteld zoals hierboven vermeld. Neem contact met ons op (zie sectie 8) indien u meer informatie wenst.

6. Direct Marketing

Wij zullen uw persoonlijke gegevens gebruiken om u persoonlijke aanbiedingen te sturen van producten en diensten welke wij, en onze partners, aanbieden voor bijvoorbeeld online casino, sportsbetting en financiële diensten. Dit kan zijn door middel van e-mails of onlineadvertenties.

In sommige gevallen zal onze verwerking van uw persoonlijke gegevens, voor marketingdoeleinden, gebaseerd zijn op onze legitieme belangen (zie sectie 3 hierboven) Wanneer dit wettelijk verplicht is, zal dit gebeuren met uw toestemming.

U kunt directe marketing altijd weigeren. U kunt zich dan uitschrijven via de link die u in elke marketing email kunt vinden of door ons direct te contacteren (zie sectie 8)

Wij zorgen ervoor dat het aantal direct marketing berichten redelijk is en wij zullen enkel berichten sturen waarvan wij geloven dat deze relevant voor u zijn, gebaseerd op de informatie die wij van u hebben.

7. Hoe lang bewaren wij uw persoonlijke data?

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens zo lang als redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden die worden vermeld in deel 3 van deze policy. In het privacy beleid van CasinoBonusRadar wordt vermeld dat we de informatie niet permanent bewaren indien dat niet nodig is.

In sommige omstandigheden bewaren we uw persoonlijke gegevens gedurende een bepaalde periode om bijvoorbeeld te voldoen aan wettelijke, belasting-of boekhoudkundige vereisten.

Als uw gegevens niet meer nodig zijn dan zullen wij ervoor zorgen dat deze veilig worden verwijderd of anoniem worden gemaakt.

8. Wat zijn uw rechten?

U heeft verschillende rechten als het op uw persoonlijke data aankomt. Meer informatie over deze rechten kunt u vinden in de tabel welke u hieronder kunt vinden.

Om uw rechten uit te oefenen kunt u ons contacteren via de email op [email protected] of via een brief naar Casinobonusradar.com.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten let u alstublieft op het volgende:

Toegang

U kan ons om het volgende verzoeken:

 • Bevestigen of we uw persoonlijke gegevens verwerken
 • Een kopie geven van de verzamelde persoonlijke gegevens
 • Het voorzien van andere informatie over uw persoonlijke gegevens, zoals welke gegevens wij hebben, waar we het voor gebruiken, waarvoor we deze gebruiken, aan wie we deze bekend maken, of we het buiten de EU hebben verzonden en hoe het beveiligd was, hoelang we het bewaren, welke rechten u heeft, hoe u een klacht kan indienen en of we geautomatiseerde besluitvorming of profilering hebben uitgevoerd, voor zover in het privacy beleid van CasinoBonusRadar nog geen informatie aan u is verstrekt in deze policy.

Rectificatie

U kan ons verzoeken om incorrecte persoonlijke gegevens aan te passen.

We kunnen u verzoeken deze data aan te tonen voor we deze aanpassen.

Wissen

U kan ons verzoeken uw persoonlijke data te wissen maar enkel wanneer:

 • Het niet meer nodig is voor de doeleinden waarvoor het verzameld was
 • U uw toestemming heeft ingetrokken (waar verzamelen enkel gebeurde met toestemming) of
 • Als gevolg tot een succesvol recht om bezwaar aan te tekenen. (Kijk hieronder naar de bezwaar sectie), of
 • Het is onrechtmatig verkregen persoonlijke data, of
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting

We zijn niet verplicht om te voldoen aan uw verzoek om uw persoonlijke gegevens te wissen als de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor:

 • Naleving van een wettelijke verplichting, of
 • Voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims

Er zijn bepaalde andere omstandigheden waarin we niet verplicht zijn om aan uw verzoek tot wissen te voldoen, hoewel deze twee de meest waarschijnlijke omstandigheden zijn waarin we dat verzoek zouden weigeren.

Restricties

U kan ons verzoeken uw persoonlijke date te beperken, met andere woorden bewaren maar niet gebruiken, maar alleen wanneer:

 • De gegevens niet als correct worden beschouwd (zie rectificatie) en u ons toestaat deze aan te passen, of
 • Het is niet correct verzameld maar u wilt niet dat het verwijderd wordt; of
 • Het is niet langer nodig voor het doel waarvoor het verzameld is, maar we hebben het nog steeds nodig voor het tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims, of
 • U heeft gebruik gemaakt van het recht om bezwaar aan te tekenen en de redenen hiervoor worden nog geverifieerd.

We kunnen uw persoonlijke gegevens gebruiken na een verzoek om beperking, wanneer:

 • We uw toestemming hebben; of
 • Voor het tot stand brengen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims; of
 • Het beschermen van de rechten van een ander natuurlijk of rechtspersoon te beschermen.

Overdraagbaarheid

U kunt ons verzoeken uw persoonlijke gegevens aan u te verstrekken in een veelgebruikt, standaard leesbaar formaat of u kunt ons verzoeken het om het over te brengen naar een andere data controller maar enkel wanneer:

 • De verwerking is gebaseerd op uw toestemming of op de uitvoering van een contract met u; en
 • De verwerking is op geautomatiseerde wijze gebeurt.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen elke verwerking van uw persoonlijke gegevens die onze ‘’legitieme belangen’’ als rechtsgrondslag heeft wanneer u denkt dat uw fundamentele rechten en vrijheden opwegen tegen onze legitieme belangen.

Wij hebben de mogelijkheid aan te tonen dat wij dwingende legitieme belangen hebben die zwaarder wegen dan uw rechten en vrijheid.

Internationale transfers

U kunt verzoeken om een kopie van, of een link naar, de waarborgen waaronder uw persoonlijke gegevens zijn overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte.

We kunnen ervoor kiezen gegevens overdracht overeenkomsten of gerelateerde documenten (dat wil zeggen onduidelijke bepaalde informatie in deze documenten) bewerken om redenen van commerciële gevoeligheid.

Toezichthoudende autoriteit

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke lokale toezichthoudende autoriteit over onze verwerking van uw persoonlijke gegevens.

We vragen u om problemen eerst samen met ons op te lossen, hoewel u het recht heeft om elk moment contact op te nemen met uw toezichthoudende autoriteit.

Cookies

CasinoBonusRadar maakt gebruik van cookies. Deze cookies worden gebruikt om informatie te verzamelen van de bezoekers. Deze informatie wordt gebruikt om de voorkeuren van de bezoekers op te slaan zodat wij de gebruikers een optimale ervaring kunnen aanbieden. Klik hier om meer te leren over ons cookie beleid.

Disclaimer

Bij CasinoBonusRadar proberen we alle informatie zowel actueel als accuraat aan onze bezoekers te presenteren. Ondanks onze beste inspanningen kan het zijn dat de informatie verouderd of onjuist is. Wij bieden geen garanties op de juistheid van de inhoud die wij op deze website presenteren. Lees meer over ons disclaimer om er alles over te weten.

Over ons

Als je graag meer wilt weten wie we zijn en wat onze missie is, kun je een kijkje nemen naar de pagina over ons. Hier kun je meer informatie vinden over hoe wij online casino’s vinden, waar we deze casino’s op beoordelen en nog meer.

Laatste update September 2021