Verantwoord gokken? Spelen in een online casino moet een spelletje blijven, daar zijn we het allemaal over eens. Maar er zijn natuurlijk vele verschillende soorten gokkers. Hoe houd je het een leuk spelletje? Wat betekent verantwoord gokken? Welke bescherming biedt de wet Koa aan de spelers? Wat doen de online casino’s in bezit van een licentie van de Kansspelautoriteit, om hun spelersbase gezond te houden? Welke hulpinstanties zijn er bij gokproblemen? Waar moet jij als speler op letten om te zorgen dat je verantwoord en veilig speelt?

Dit zijn allemaal hele belangrijke vragen die we in dit artikel zullen gaan beantwoorden. Wil jij recreatief spelen en wens je dit ook voor je naasten, lees dan hier snel verder en kom alles te weten over Verantwoord gokken of Verantwoord spelen.

Wat betekent verantwoord gokken of verantwoord spelen?

Je leest en hoort steeds meer deze belangrijke begrippen. En niet alleen in een online spelen verband, maar dit speelt natuurlijk net zo goed een rol in een fysiek of land-based casino of gokhal. Zowel verantwoord spelen als verantwoord gokken betekent dat je op een recreatieve manier een spelletje speelt, dat je spel zich niet ontwikkelt in problematisch of risicovol speelgedrag, wat vervolgens eventueel kan uitmonden in een spelverslaving. Het betekent op een recreatieve manier spelen, waarbij de speler geen schade ondervindt op mentaal, fysiek of sociaal vlak.

Wet Kansspelen of afstand – Koa

De nieuwe Wet Kansspelen op Afstand, de zogenaamde Wet Koa, is in werking getreden op 1 april 2021. Vanaf dat moment konden operators een aanvraag indienen voor een vergunning om online casino spellen en sportsbook op de Nederlandse markt aan te bieden. De eerste vergunningen zijn afgegeven op 1 oktober 2021. Een belangrijk speerpunt in deze wetgeving is het bieden van een veilige en verantwoorde speelomgeving aan de speler. De speler moet beschermd worden, hij moet zeker zijn van veilig en eerlijk spel aan de ene kant en ander andere moet hij beschermd worden tegen zichzelf, zodat hij niet verzandt in ongezond speelgedrag.

Dit heeft geleid tot strikte richtlijnen voor de vergunninghouders, wat niet altijd even goed is ontvangen door de aanbieders, maar het belang van de spelers staat in deze voorop.

Kansspelautoriteit Logo

Verantwoord spelen bij online casino’s met Nederlandse licentie

Alle online casino’s die opereren onder een vergunning van de Ksa (Kansspelautoriteit) moeten een uitgebreid en gedetailleerd Verantwoord Gokken beleid hebben. Hierin zijn de tools of instrumenten opgenomen die het casino aanbiedt aan de spelers om een gezond speelgedrag te ontwikkelen en te behouden. Dit beleid is ook verplicht weergegeven op de website. Wij raden je dan ook aan te lezen wat het online casino waar jij besluit om een account aan te maken, doet betreffende verantwoord gokken. Wat betekent verantwoord gokken in de praktijk dan ook?

Het instellen van limieten in een online casino

Bij het aanmaken van je account ben je verplicht om een drietal limieten in te stellen, dit is bij de wet verplicht. Een aantal online casino’s gaat een stapje verder en voegt daar nog een aantal andere limieten aan toe. De verplicht in te stellen limieten zijn: een stortingslimiet, een max saldo limiet en een speelduur limiet. Deze drie limieten kan je per dag, week of maand instellen; wat je zelf het prettigst vindt. Hierdoor word je dus gedwongen om een budget in te stellen en dat kunnen we alleen maar toejuichen. Sommige casino’s bieden de speler ook nog de mogelijkheid om bijvoorbeeld een verlieslimiet in te stellen, bij de wet is dit echter niet verplicht.

Monitoren van speelgedrag

Het online casino is verplicht om het speelgedrag van de speler te monitoren en in te grijpen zodra er iets geregistreerd wordt dat kan duiden op of kan leiden tot problematisch speelgedrag. Dit kan wat betuttelend overkomen op de speler, maar het is verplicht en uiteindelijk natuurlijk ook in het belang van de speler. Zo wordt het stortingspatroon in de gaten gehouden, de tijden waarom de speler speelt, het gedrag van de speler in communicatie met de klantenservice etc. Afhankelijk van de precieze reden voert de operator een aantal interventies uit om het speelgedrag aan te pakken en te sturen. Dit bestaat uit informeren en adviseren tot het sluiten van een account. Overigens is het niet mogelijk om een account, dat al dan niet gesloten is op verzoek van de speler, te heropenen en mogen spelers maar 1 actief account hebben. Ook is er extra aandacht voor kwetsbare groepen en jongvolwassenen tussen de 18 en 24. Reclame mag niet op deze doelgroep gericht zijn en ze worden extra strikt gemonitord.

Welke hulpinstanties zijn er bij gokproblemen?

De vergunninghouder is verplicht om indien noodzakelijk, de speler of naaste te wijzen op de al dan niet anonieme hulpinstanties die kunnen assisteren bij gokproblemen. Deze informatie vind je veelal op de Verwantwoord gokken pagina op de website van de operator en wordt gecommuniceerd via de klantendienst en de zogenaamde Responsible Gaming of Verantwoord Spelen afdeling.

De Ksa heeft zelf ook een hulpinstantie in het leven geroepen die wordt gefinancierd door de vergunninghouders zelf: Loket Kansspel . Het is een centraal steunpunt van de overheid waar zowel spelers als naasten terecht kunnen voor hulp en begeleiding bij gokproblemen. Behalve dat ze zelf hulp bieden, verwijzen ze ook door naar andere hulpinstanties.

Een aantal van die andere hulpinstanties waar de speler of zijn naasten terecht kunnen, gratis of betaald, zijn:

AGOG: de stichting Anonieme Gokkers Omgeving Gokkers biedt gratis hulp aan bij gokverslaving, ze organiseren door het hele land heen bijeenkomsten die anoniem bijgewoond kunnen worden.

Jellinek: dit instituut bestaat al meer dan 100 jaar en heeft een zeer goede naam in de verslavingszorg. Ze bieden behandelingen op maat en afhankelijk van de situatie, zoals ze zelf aangeven; “Licht als het kan, intensief als het moet”.

Aanmelden bij Cruks

Het gelicentieerde online casino is ook verplicht om iedere speler te controleren bij registratie en bij het inloggen of hij of zij geregistreerd staat in Cruks. Deze regel geldt overigens niet alleen voor het spelen online maar ook in een land-based casino. Vanaf 1 oktober ben je verplicht om je te registreren bij binnenkomst in een casino of speelhal zodat er gecontroleerd kan worden of je geregistreerd staat in Cruks, het uitsluitingsregister van de Kansspelautoriteit.

Wat is Cruks

Cruks is het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen. Het is in het leven geroepen en wordt beheerd door de Ksa, de Kansspel autoriteit. De speler kan zich in dit registratie vrijwillig of onvrijwillig laten opnemen voor minimaal 6 maanden. Dit betekent dat de speler niet kan spelen in een land-based Nederlands casino of gokhal plus hij kan niet spelen bij een online casino met een Nederlandse vergunning. De casino’s zijn verplicht om verbinding te maken met Cruks om te controleren of een speler staat ingeschreven of niet. Staat hij ingeschreven, dan moet de toegang geweigerd worden. Deze controle vindt plaats bij registratie en iedere keer dat een speler bij een fysiek casino binnenkomt of inlogt in zijn online account.

Let op: een speler kan nog steeds spelen in een online casino dat opereert onder vergunning afgegeven door een andere autoriteit dan de Ksa, wanneer hij zich heeft aangemeld bij Cruks.

DigiD Screenshot

Image: DigiD NL | © DigiD

Vrijwillige registratie

De speler kan zich inschrijven in Cruks op de website van Cruks (link) met behulp van zijn. De registratie is dan in real-time, dus de inschrijving is direct voltooid. Mocht de speler dit wat ingewikkeld vonden of geen DigiD hebben, dan kan hij een formulier downloaden, dit uitprinten, invullen en per post opsturen naar de Ksa. Het duurt in dit geval een paar dagen voordat de registratie is verwerkt.

De inschrijving is altijd voor minimaal 6 maanden. Mocht de speler zich in eerste instantie hebben ingeschreven voor een langere periode, dan kan hij dit dus na 6 maanden ongedaan maken. Dit kan tevens via de website van Cruks.

Onvrijwillige registratie

Behalve dat de speler zichzelf kan inschrijven, kan een derde partij dit ook. Dit kan bijvoorbeeld een casino of online casino zijn, maar ook een naaste zoals een partner, vriend of werkgever. Dit kan echter niet zomaar. Er moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan: er moet sprake zijn van schade en andere interventies hebben geen resultaat opgeleverd.

De Ksa zal bij een aanvraag van een derde hier onderzoek naar doen en hierbij ook de speler zelf betrekken. Dit onderzoek en de uiteindelijke beslissing van inschrijving of niet, duurt een aantal weken. Een onvrijwillige registratie is altijd voor 6 maanden. Is deze periode verlopen, dan er opnieuw een aanvraag ingediend worden die dan weer opnieuw wordt behandeld.

Meldplicht goksites

Om de speler te beschermen en er zeker van de zijn dat het veilig is, is er een meldplicht voor goksites om een aantal zaken te melden bij de autoriteit:

 • Cruks: indien interventies zijn uitgevoerd bij de speler en er geprobeerd is om problematisch speelgedrag om te buigen in verantwoord spelen en dit is niet gelukt, moet het casino de speler aanraden om zichzelf in te schrijven in Cruks. Geeft de speler hier geen gehoor aan, dan is het casino verplicht om deze speler te melden bij Cruks.
 • Anti-witwassen: uit hoofde van de Wwft, is het online casino verplicht om verdachte transacties te melden aan de relevante autoriteit, in dit geval de FIU-NL.
 • Matchfixing: indien het online casino ook een sportsbook aanbiedt, moeten er vermoedens van matchmixing gemeld worden, ook hier is er een meldplicht goksites.

Nieuwe slogan: Voorkom Spijt, Stop op Tijd 18+

De overheid stelt verplicht dat er een waarschuwing voor het risico dat gokken met zich meebrengt, wordt gebruik in reclame-uitingen van de kansspelsector. Net als dit met roken en alcohol ook het geval is. Iedereen kent de slogan ’Speel bewust 18+’ wel, maar deze is aan vernieuwing toe! Het Trimbos heeft 5 alternatieven bedacht en deze zijn voorgelegd aan 3 verschillende brancheverenigingen. Als winnaar is ‘Voorkom spijt, Stop op Tijd 18+’ uit de bus gekomen en het wachten is het implementeren hiervan.

Het voorkomen van gokproblemen

Voorkomen is beter dan genezen, en deze in deze. Gokproblemen zijn zeer ingrijpend in het leven van de speler en moeten te allen tijde voorkomen worden. Houd als speler zijnde de volgende zaken in gedachten:

 • Speel alleen voor recreatieve doeleinden
 • Stel realistische limieten in, beter wat te laag dan te hoog
 • Speel niet als je onder invloed bent van alcohol of druks
 • Speel niet om je verlies goed te maken
 • Speel bij winst niet te lang door en betaal je winst uit
 • Speel niet als je je down of alleen voelt
 • Neem af en toe een pauze van het spelen

Hoe hou je je speelgedrag onder controle?

Je houdt je speelgedrag onder controle door bv je limieten realistisch in te stellen. Blijf jezelf afvragen waarom je speelt, dit moet echter alleen voor recreatieve doeleinden zijn. Speel nooit omdat je je verveelt, je rot voelt of, als je onder invloed bent van alcohol of drugs, of omdat je je verlies van de laatste keer wilt goedmaken. Dit zijn allemaal verkeerde redenen die kunnen leiden tot problematisch gokgedrag of een spelverslaving. Ook raden we je aan om de tips, het advies en interventies van de aanbieder serieus te nemen. Ze hebben het beste met je voor, houden zich aan de regels en hebben enorm veel ervaring in Verantwoord Gokken. En houd natuurlijk ten alle tijden de slogan ‘Voorkom Spijt, Stop op Tijd’ in gedachten.

Hoe herken je een gokverslaving?

Er zijn een aantal aanwijzingen dat je speelgedrag uit de hand is gelopen. Is dit op jou van toepassing? Dan is het tijd om maatregelen te treffen door bijvoorbeeld een pauze te nemen, je account te sluiten, je te registeren in Cruks of professionele hulp te zoeken.

 • Zelftest: op diverse websites, o.a. van hulpinstanties kan je een testje doen om te kijken hoe het gesteld is me je gokgedrag, je krijgt direct de uitslag en eventueel een passend advies.
 • Schade: heb je te veel ingezet zodat je de rekeningen niet meer kan betalen? Heeft je relatie of werk schade geleden? Heb je schulden gemaakt?
 • Speelplezier: beleef je geen plezier meer aan het gokken? Speel je steeds vaker en verhoog je steeds je inzetten? Lieg je tegen je omgeving over hoeveel en hoe vaak je speelt?
 • Mentaal, sociaal, fysieke problemen: ervaar je veel stress, houdt het gokken je steeds meer en meer bezig, ontwijk je vrienden en families, lijdt je relatie en of je gezinsleven onder jouw speelgedrag, heb je last van hoofdpijn of andere fysieke klachten; dan zijn dit duidelijke tekenen aan de wand dat je een gokprobleem aan het ontwikkelen bent of al hebt.

Jezelf uitsluiten om te gokken

Gaat het gokken te veel je leven beheersen en heb je jezelf niet meer in hand, dan is het verstandig dat je jezelf uitsluit van de mogelijkheid om te gokken. Jezelf uitsluiten om te gokken kan op verschillende manieren en neem deze in overweging wanneer je, tijdelijk, wilt stoppen met spelen. Je kunt je account bij het online casino tijdelijk of voor goed sluiten of je kunt je uitsluiten bij Cruks.

Cruks

Wil je echt niet meer spelen en jezelf uitsluiten om te gokken, dan kan je je aanmelden bij Cruks. Dit is altijd voor minimaal 6 maanden en je kunt dan niet meer terecht in een casino of arcade hal in Nederland plus je bent uitgesloten om te spelen bij online casino’s die opereren onder afgegeven vergunning van de Ksa.

Uitsluiting landbased

Wil je nog wel online kunnen spelen maar wil je niet meer je favoriete casino of speelhal in je eigen stad bezoeken? Dan kan je daar bij de vestiging zelf een casinoverbod aanvragen. Dit was voor de regulering al zo en is nu nog steeds mogelijk. Dit verbod geldt dan echter wel alleen voor deze bepaalde vestiging.

Software Gamban

Cruks sluit je niet uit van online casino’s die onder een andere vergunning opereren of die misschien wel zonder vergunning de spellen aanbieden. Wil je nog een stapje verder gaan dan een uitsluiting door registratie bij Cruks, dan kan je software downloaden op je desktop of mobiel die alle casino en gokwebsites blokt, wel meer dan 5000. Zo kan je echt niet meer in de verleiding komen. Er zijn verschillende software aanbieders die dit product op de markt brengen, en Gamban is daar bijvoorbeeld een van. Je kunt deze software eerst gratis uitproberen en daarna betaal je een klein bedrag per jaar. Het is inderdaad niet gratis, maar bedenk je maar eens hoeveel geld je hiermee uitspaart!

Conclusie

Na het lezen van dit artikel is het antwoord op de vraag: “Wat betekent verantwoord gokken?”, wel duidelijk geworden. De online casino’s met een Nederlandse licentie afgegeven door de Kansspelautoriteit nemen in deze zeker hun verantwoording door o.a. het instellen van limieten in een online casino verplicht te stellen en dat is alleen maar in het belang van de speler. Dit is een niet geheel onbelangrijke reden om als speler te kiezen voor een veilig en betrouwbaar casino. Online spelen moet voor een ieder een spelletje blijven en wij kunnen dan ook zeker vinden in de nieuw voorgesteld slogan Voorkom Spijt, Stop op Tijd 18+ !