82% Бонус
84% Игра
74% Мобилна Версия
75% Обслужване
72% Плащания
80% Регистрация
78%