89% Бонус
82% Игри
84% Мобилна Версия
80% Обслужване
87% Плащания
89% Регистрация
85%