85% Бонус
85% Игри
80% Мобилна версия
84% Обслужване
88% Плащания
90% Регисрация
85%