80% Бонус
90% Игри
82% Мобилна Версия
65% Обслужване
80% Плащания
90% Регистрация
81%