85% Бонус
86% Игри
80% Мобилна Версия
84% Обслужване
84% Плащания
85% Регистрация
84%