83% Бонус
82% Игри
80% Мобилна Версия
72% Обслужване
81% Плащания
85% Регистрация
81%