92% Бонус
90% Игри
85% Мобилна Версия
90% Обслужване
88% Плащания
90% Регистрация
89%